Lag och rekommendation

Vad säger lagen?
  • I Sverige har vi lag på att alla som åker bil ska använda bilbälte, både i framsätet och baksätet.
  • Barn som är kortare än 135 centimeter ska dessutom använda en särskild skyddsanordning, babyskydd, bilbarnstol eller bältesstol/kudde.
  • Barn som är yngre än tre år får inte färdas i en personbil eller lastbil utan särskild skyddsanordning, annat än vid tillfällig färd under korta resor i taxi. Vid färd i taxi får barnet inte åka i framsätet.
  • Föraren ansvarar för att passagerare som är under 15 år använder bilbälte eller annan skyddsanordning.
  • I fråga om skyldighet att använda bilbälte vid skolskjutsning finns särskilda bestämmelser i förordningen (1970:340) om skolskjutsning.Enligt Trafikverkets författningssamling:
  • Skyddsanordningen ska vara typgodkänd.
  • Skyddsanordningen ska vara lämplig för barnet samt monterad och användas som den är avsedd.
  • Barn får inte sitta vid aktiv krockkudde på passagerarplats.


NTF rekommenderar att barn ska åka bakåtvänt så länge som möjligt, helst upp till 5 års ålder.

När det nya I-Size reglementet träder i kraft  kommer det bli lag på bakåtvänd bilbarnstol upp  till 15 månader.

BilbarnZtolar anser att alla barn bör åka bakåtvända till minst 5 års ålder. Idag finns det bakåtvända stolar som  barn kan åka i  tills de är ca 120-125 cm långa och nått  maxvikten 25 kg. Oftast har barnet hunnit fylla 6 år och  kroppen är mycket starkare och klarar en krock i  framåtvänd stol bättre.

Vänd ditt barn så sent som möjligt, detta minskar riskerna för allvarliga skador eller död vid en krock.