BoostApack - Korrigering av montering

Förra veckan fick jag till mig att en bild från BoostApacks hemsida visade en felmonterad bälteskudde. Axelbältet låg över kuddens horn. Vilket kan ge förödande konsekvenser vid en krock. BoostApack har idag tagit bort denna bild och ersatt den med en korrekt montering. Där bältet ligger rätt under hornen. Första bilden visar när bältet ligger fel. Andra bilden visar när bältet ligger korrekt.

Följande bild visar med bältet i fel placering.

Bältet ska ligga som på bilden under denna text.

Maj 22, 2015 | Posted by in Bälteskudde, Bältesmonterad, BoostApack, Inlagg | 0 comments

Add Your Comment

Your email address will not be published.

Hosting by daromer